Muhammad - Thiên Sứ của Allah trong mắt của những nhà biên soạn, những nhà phê bình

Nhà biên soạn dù thuộc nền văn hóa nào đi chăng nữa thì khi tìm hiểu về những câu chuyện của Thiên Sứ, họ đều kinh ngạc và ngưỡng mộ tất cả các chi tiết của tiểu sử vượt thời gian đó. Bởi thế, chúng ta thấy các học giả, các nhà triết học và các nhà văn từ phương Đông đến phương Tây đều nhìn nhận điều này, họ đã viết ra trong các sách và các bài luậ